Vyhrajte kávu měsíce července

Soutěž s Kávou měsíce je za námi. Výhru získala paní Gabriela Němcová. Všem, kteří hlasovali, děkujeme za účast.

kavamesice_cervence

Soutěžte s námi. Je to velice jednoduché. Prohlédněte si komiks (kliknutím ho zvětšíte). Zdá se Vám, že naše grafička popletla sled obrázků? Vyplňte tipovací formulář, zaškrtněte správnou odpověď, vyplňte svoje jméno, e-mail a odešlete nám jej. Káva měsíce července COLOMBIA CUNDINAMARCA Campo Hermoso, lot.2014/0689/N čeká na svého výherce.

 

ÚPLNÁ PRAVIDLA

 1. Soutěž organizuje společnost Kava.cz s.r.o., se sídlem Ruská 378, Neratovice PSČ 277 11, IČ: 24289671, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu C, vložce 193464 (dále jen „KAVA.CZ“ nebo „organizátor“). Účast v Soutěži je zdarma a není podmíněna nákupem zboží, ani služeb společnosti KAVA.CZ.
 2. Soutěž trvá od 1. 7. 2015 do 26. 7. 2015. Soutěží se o kávu COLOMBIA CUNDINAMARCA Campo Hermoso, lot 2014/0689/N. Vítěz bude zvěřejněn 31. 7. 2015 (pátek) na blogu druha-kava.cz a facebookové stránce Káva.
 3. Soutěže se může zúčastnit každý, kdo vyplní a pošle organizátorovi řádně vyplněný formulář.
 4. Soutěž je založena na tipovací odpovědi na soutěžní otázku. Odpověď musí být zaslána pomocí formuláře, který je k dispozici na blogu druha-kava.cz. Odpověď musí přijmout náš server nejpozději 26. 7. 2015 ve 23:59 hodin.
 5. Všechny správné odpovědi jdou do slosování, ze kterých zástupci Kava.cz vylosují jednoho výherce. Pokud vylosovaný udá neplatnou e-mailovou adresu, automaticky ztrácí nárok na výhru a losuje se další náhradník. Z každé e-mailové adresy může být zaslána pouze jedna platná odpověď  a to ta doručená jako první.
 6. Výherce vyhodnotí interní komise společnosti KAVA.CZ. Výherce bude o výhře vyrozuměn e-mailem, který uvede v odpovědním formuláři. Po získání jeho kontaktních údajů mu bude výhra zaslána na konkrétní adresu. V rámci ČR zdarma.
 7. Bude-li mít organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání účastníka soutěže či jiné osoby, která účastníku soutěže napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude účastník ze Soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání účastníka soutěže či jiné osoby, která účastníku soutěže napomohla či mohla napomoci k výhře, jenž je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami. Účast v Soutěži nelze vymáhat soudní cestou.
 8. Výhra účastníka Soutěže, kterou z důvodů spočívajících nikoli na straně organizátora nebude možno doručit, propadá ve prospěch organizátora. Organizátor neodpovídá za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení oznámení o výhře nebo za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení výhry samotné z důvodů spočívajících na straně účastníka soutěže nebo poskytovatele služeb elektronických komunikací, poskytovatele poštovních služeb či jiného doručovatele.
 9. Na výhru nevzniká právní nárok a není možné ji směnit za hotovost, ani místo ní požadovat jiné plnění.
 10. Účastník soutěže dává svojí účastí v soutěži souhlas organizátorovi Soutěže společnosti KAVA.CZ souhlas se zpracováním jeho osobních údajů, pro účely organizace soutěže a v rozsahu nutném k tomuto účelu, včetně souhlasu s jejich zveřejněním na internetovém blogu druha-kava.cz a facebookových stránkách Káva, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění. Účastník soutěže zároveň uděluje společnosti KAVA.CZ souhlas se zasílání informací o pořádaných akcích a jiných aktivitách, jakož i obchodních sdělení na poskytnutou e-mailovou adresu, ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to až do odvolání souhlasu. Organizátor soutěže je oprávněn zpracovávat osobní údaje poskytnuté účastníky soutěže po dobu trvání Soutěže a po dobu přiměřenou po jejím skončení, nejpozději však do konce třetího měsíce po skončení Soutěže. Účastník Soutěže má právo k jejich přístupu, je oprávněn písemně požádat o poskytnutí informace o osobních údajích, které jsou o něm zpracovávány, a v případě porušení svých práv, může požádat organizátora Soutěže o vysvětlení nebo požadovat, aby organizátor Soutěže odstranil závadný stav nebo má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Účastník Soutěže bere na vědomí, že má práva dle § 11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv odvolat, že má právo na opravu údajů, blokování a jejich likvidaci. Účastník Soutěže může své výše uvedené souhlasy kdykoliv odvolat písemnou žádostí zaslanou na výše uvedenou adresu společnosti KAVA.CZ. V takovém případě však ztrácí nárok na výhru, nebyla-li Soutěž ještě ukončena.
 11. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla nebo podmínky Soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na internetovém blogu druha-kava.cz.
 12. Soutěžící registrací do Soutěže souhlasí s pravidly a podmínkami soutěže v plném rozsahu.
 13. Soutěž organizuje společnost KAVA.CZ z vlastní iniciativy. Soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována a spravována společností Facebook a nijak s ní nesouvisí.